Voorwaarden lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

 • Het lidmaatschap voor wedstrijdzwemmen en waterpolo geldt altijd voor een heel verenigingsjaar. Dit loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (bij voorkeur digitaal) te geschieden vóór 1 juni bij de betreffende commissie anders is men weer een vol jaar lid (tussentijds opzeggen is niet mogelijk). De contributie is vooruit verschuldigd en wordt per jaar automatisch geïncasseerd. Bij inschrijving dient u de vereniging hiertoe te machtigen.
 • Het lidmaatschap zwempret is twee keer per jaar opzegbaar tot een maand voor de start van het volgende blok.
  • Blok 1 loop van 1 september tot 1 januari.
  • Blok 2 loopt van 1 januari tot 1 juli.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient per mail te geschieden 30 dagen voor de start van het nieuwe blok. De contributie is vooruit verschuldigd en wordt per blok automatisch geïncasseerd.
 • Ieder lid wordt automatisch lid van de KNZB. (dit geldt overigens niet voor ABC-zwemmen)
 • Mocht u (of uw kind) een medische indicatie hebben, die van invloed kan zijn op het beoefenen van de zwemsport, wilt u die dan PERSOONLIJK aan de desbetreffende trainer/ster meedelen.
 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vermissing van persoonlijke eigendommen en/of bij persoonlijk letsel, opgelopen in het zwembad.
 • Contributie wordt niet gerestitueerd:
   • Bij verzuim wegens ziekte of anderszins.
   • Indien door sluiting van het bad op feestdagen of door andere bijzondere omstandigheden geen training gegeven kan worden.