Clubrecords

Clubrecords

Op deze pagina zijn alle clubrecords uit de historie van de Futen terug te vinden.

defuten-waves

Criteria voor het vestigen van clubrecords

Algemeen
  1. Alleen de leden van AZ&PC De Futen kunnen clubrecords vestigen.
Leeftijdscategorieën
  1. De records lopen van 1 januari t/m 31 december. Elk nieuw kalenderjaar schuiven de leeftijdsgroepen dus een jaar op.
  2. Bij estafettes is de leeftijdsbepaling afhankelijk van de oudste persoon binnen de groep.
  3. Futen Senioren Records (FSR’s) kunnen door alle zwemmers van 20 jaar en ouder gezwommen worden tijdens alle wedstrijden.
  4. Futen Master Records (FMR’s) kunnen alleen gezwommen worden door Masterzwemmers (20 jaar of ouder) tijdens officiële Masterwedstrijden.
  5. Een Masterzwemmer schuift in leeftijdscategorie op per 1 januari. De leeftijdscategorieën zijn steeds per 5 jaar: 20 tm 29, 30 t/m 34, 35 t/m 39, enz.
  6. Bepalend voor de leeftijdsgroep van een estafetteteam is de som van de leeftijden van de ploegleden in hele jaren op 31 december van het lopende jaar. Leeftijdsgroepen voor estafettes zijn: 80 t/m 99 jaar, 100 t/m 119, 120 t/m 159, 160 t/m 199, 200 t/m 239, 240 t/m 279, 280 t/m 319, 320 t/m 359, en verder indien noodzakelijk.
  7. Openwater Records kunnen alleen gezwommen worden tijdens officiële Openwater wedstrijden.