Informatie over vrijwilligerstaken

Informatie over vrijwilligerstaken

Zoals veel sportverenigingen is ook AZ&PC de Futen een vrijwilligers organistatie. Er zijn dan ook veel handen nodig om te kunnen functioneren. Van alle leden en ouders van jongere leden wordt verwacht dat zij vrijwilligerstaken op zich nemen.

De taken variëren van heel af en toe iets simpels doen (zoals de valse startlijn bedienen tijdens een wedstrijd) tot de uitgebreidere werkzaamheden in het bestuur of een commissie. Er zijn functies waarbij eerst een korte cursus gedaan moet worden via de KNZB zoals tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris. Deze cursussen worden betaald door de vereniging.

Hieronder staan alle vrijwilligersfuncties met uitleg vermeld. Als je interesse hebt om te helpen kun je via de knop word vrijwilliger aanmelden.

 • Het bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en bestaat uit meerderjarige leden.
 • De voorzitter wordt in functie gekozen en het bestuur verdeelt zelf de overige functies, waaronder die van penningmeester en secretaris.
 • De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Voorzitter

 • Voorzitter van de bestuursvergadering
 • Contactpersoon voor gemeente en andere partijen van samenwerking
 • Officiele vertegenwoordiger van de Futen bij landelijke vergaderingen en de KNVB.

Secretaris

 • Onderhouden van contacten:
  • met het zwembad
  • Sportraad Amstelveen
  • Andere verenigingen die het bad gebruiken
  • KNZB
   Kring
 • Aanvragen badwater
 • Aanmelden Kampioenen
 • Post behandelen
 • Emails behandelen
 • Vergaderingen notuleren (ALV en BV)
 • Agenda opstellen voor ALV en BV
 • Opstellen jaarverslag bestuur

Penningmeester

 • Ontvangsten en uitgaven beheren en uitvoeren
 • Financieel verslag maken van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen kalenderjaar
 • Begroting opstellen over de te verwachten inkomsten en uitgaven voor het komend kalenderjaar
 • Doen van contributievoorstel

Vertegenwoordiger wedstrijdzwemmen

 • Woont vergaderingen van het bestuur bij
 • Brengt in wat het wedstrijdzwemmen en WEP aangaat
 • Is lid van de zwemcommissie (gemiddeld 6 vergaderingen per jaar)
 • Zorgt voor de catering voor juryleden en coaches tijdens de zwemwedstrijden

Vertegenwoordiger waterpolo

 • Woont vergaderingen van het bestuur bij
 • Brengt in wat het waterpolo aangaat
 • Is lid van de polocommissie

Vertegenwoordiger ABC zwemmen

 • Woont vergaderingen van het bestuur bij
 • Brengt in wat bij het ABC aangaat
 • Coordineerd het ABC

Coördinator ABC zwemmen

 • Beheren van de wachtlijst
 • Bijhouden kaartsysteem vorderingen leszwemmers
 • Lijsten maken voor de kassa en zwemleiding
 • Aanvragen van diploma’s
 • Voorbereiden van het afzwemmen
 • Na afzwemmen (administratieve) zaken afronden
 • Telefonisch en e-mail contact onderhouden met ouders
 • Aanwezig zijn tijdens de zwemlessen

Kassamedewerkers

 • Is voor aanvang zwemlessen aanwezig
 • Zorgt ervoor dat alle kinderen 10 minuten voor aanvang van de les naar binnen gaan
 • Tekent de namen van de aanwezige kinderen aan op de presentielijst
 • Schrijft nieuwe kinderen in op aanwijzing van de coördinator ABC zwemmen
 • Speelt vragen van ouders door naar de zwemleiding

Douche-ouders

 • Is voor aanvang zwemlessen aanwezig
 • Draagt er zorg voor dat de kinderen veilig naar en van de zwemzaal gaan
 • Zet de douches aan
 • Speelt vragen van ouders door naar de zwemleiding
 • Deelt lintjes uit in opdracht van de zweminstructeurs
 • Inschrijven nieuwe leden
 • Startvergunningen aanvragen/afmelden
 • Automatische incasso’s doen
 • Opzeggingen leden verwerken
 • Jaarlijks totaaloverzicht maken voor de KNZB
 • Subsidie Jeugdsportstimulering aanvragen
 • Deelnamekosten en boetes innen
 • Futenartikelen verkopen

Secretariaat

 • contact met kring/district/bond onderhouden
 • waterpolokaarten aanvragen
 • teamopgaven doen bij kring/district
 • teamindelingen maken
 • mogelijke dispensaties aanvragen
 • beschikbaarheid badwater opgeven aan kring/district/bond
 • roosters doorgeven aan aanvoerders/coaches/begeleiders

Waterpolocommissie

 • bestuurslid leveren
 • trainers leveren en opleiden
 • coaches/begeleiders leveren en opleiden
 • teamindelingen maken
 • trainingsurenindelingen maken
 • contact met aanvoerders/coaches/trainers/begeleiders onderhouden

Jurycommissie

 • W-cursus organiseren (dit is een jurycursus)
 • W-legitimaties administreren
 • Z-cursus inschrijven (dit is de scheidsrechterscursus)
 • jurytafelrooster maken voor de thuiswedstrijden van de waterpoloteams.
 • jurytafelleden leveren.
 • scheidsrechters leveren.

Jurytafelleden

 • Speelklaar maken van het bad bij iedere waterpolowedstrijd (doelen in het bad, pilonnen op de juiste plaatsen, jurytafel moet worden geplaatst en scorebord aangesloten),
 • Ontvangen van de scheidsrechters (zij krijgen een drankje)
 • Verzorgen van de wedstrijdadministratie (nodig zijn een tijdwaarnemer (bedient het scorebord), een secretaris (vult het wedstrijdformulier in) en bij sommige wedstrijden een 2e tijdwaarnemer (voor de bediening van de zgn 30-secondenklok).

Scheidsrechter

 • Minimaal 10 wedstrijddagen per seizoen één of twee wedstrijden fluiten.
 • Dit mogen geen wedstrijden zijn waaraan Futenteams meedoen. Dit betekent dat er binnen de kring (regio Amsterdam-`t Gooi) in andere zwembaden, wedstrijden tussen teams van andere verenigingen moeten worden gefloten.

Als webmaster ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website en support geven mochten er problemen zijn. Onder andere:

 • toevoegen inschrijvingen/uitslagen van wedstrijden
 • toevoegen verslagen
 • toevoegen nieuwsberichten
 • updaten van records
 • foto’s toevoegen
 • aanmaken, veranderen en managen van e-mail


Daarnaast moet eens per jaar:

 • de lidmaatschapspagina worden geupdate
 • de trainingstijden worden aangepast
 • de waterpolo-teams worden geupdate
 • de speciale leden pagina worden aangepast

 

Coördinator thuiswedstrijden

 • Wedstrijdprogramma e.d. laten drukken etc.
 • Startkaarten e.d. printen
 • Verenigingsruimte klaarmaken.
 • Zorgen dat zwemzaal klaargemaakt wordt.
 • Consumpties verzorgen voor jury en coaches.

Coördinator zwemsecretariaat

 • Organisatie van het wedstrijdzwemmen
 • Correspondentie met KNZB, de Kring en andere verenigingen
 • Trainingsrooster maken voor kader
 • Leden uitnodigen voor wedstrijden e.d.
 • Afspraken maken met andere verenigingen
 • Inschrijven wedstrijden en afmelden zwemmers
 • Administratieve afhandeling na afloop wedstrijden
 • Regelen van officials en andere vrijwilligers voor de wedstrijden
 • Vergaderingen Zwemcommissie bijwonen
 • Voorlichting ouders

Coördinator masterszwemmen

 • inschrijvingen voor masterswedstrijden verzorgen met behulp van een geautomatiseerd systeem
 • wedstrijdkalender up to date houden
 • uitslagen bijhouden met behulp van een geautomatiseerd systeem
 • records bijhouden
 • jaarverslag maken
 • informatievoorziening voor nieuwe en bestaande masters

Coördinator open waterzwemmen

 • Inschrijven deelnemers
 • Bijhouden resultaten – records
 • Jaarverslag
 • Verslag voor mastersbrief

Coördinator jurysamenstelling

Voor een zwemwedstrijd in ons eigen zwembad zijn ca 28 mensen nodig om de wedstrijden te kunnen laten plaatsvinden. De coördinator jurysamenstelling heeft de taak die mensen uit te nodigen. Dit gaat veelal telefonisch of via de mail. De volgende functies dienen bezet te worden:

 • Scheidsrechter
 • Starter
 • Kamprechters (2 personen)
 • Jurytafel (2 personen)
 • Computer jurytafel
 • Tijdwaarnemers/ Keerpuntcommissarissen (12 personen)

Voor alle bovenstaande functies is een opleiding nodig (behalve Computer jurytafel). Dit staat beschreven bij het desbetreffende hoofdstuk. Verder zijn er nodig:

 • Briefjeslopers (2 personen)
 • Speaker (1 persoon)
 • Medailles (1 persoon)

Er bestaat een lijst van officials en de manier waarop zij benaderd willen worden, hetzij via email persoonlijk, of via de bond (alle officials behalve de tijdwaarnemers).

Bij veel officiële wedstrijden zijn afspraken gemaakt voor wat betreft tijdwaarnemers. Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen moeten door deze verenigingen 2, 3 of 4 tijdwaarnemers geleverd worden per wedstrijd.

Voor de andere functies wordt er een beroep gedaan op ouders/verzorgers.

De uiteindelijke lijst met namen bij de verschillende functies wordt naar de coördinator inschrijvingen wedstrijden gestuurd en komt als voorblad bij het wedstrijdprogramma.

Tijdwaarnemers / keerpuntcommissarissen (min. 2x/jr. 3uur)

 • Jureren bij zwemwedstrijden
 • Voor deze functie moet een cursus worden gedaan van 5 avonden en een examen. Deze cursus wordt eenmaal per jaar (in het najaar) gegeven door de KNZB. De kosten hiervoor worden gedragen door de vereniging
 • De Tijdwaarnemer/Keerpuntcommissaris krijgt een stopwatch in bruikleen van de zwemvereniging
 • Het grote voordeel van het jureren is de nauwe betrokkenheid bij de kinderen en het niet meer op een hete tribune hoeven zitten
 • Eenmaal de bevoegdheid voor deze functie hebbend, kan doorgegaan worden voor Starter, Jurytafel, Kamprechter en Scheidsrechter

Overige juryleden (jurytafel, kamprechters, scheidsrechter etc.) (min. 2x/jr. 3 uur)

 • Scheidsrechter
  • Heeft de verantwoording voor de hele wedstrijd. Is ruim voor de juryvergadering aanwezig
  • Voor deze functie is een behoorlijk lange opleiding nodig. (Eerst cursussen Tijdwaarnemer, Jurytafel en Kamprechter)
 • Starter
  • Geeft het startcommando/fluitsignaal voor de zwemmers
  • Voor deze functie wordt eerst de cursus Tijdwaarnemer (bevoegdheid 4 en 3) gevolgd en vervolgens de cursus Starter (bevoegdheid 2)
 • Kamprechters (2 personen per wedstrijd)
  • Lopen langs het zwembad om de zwemslagen te controleren en om de volgorde van aankomst bij te houden op een groene kaart. Doen voorstellen voor diskwalificatie n.a.v. incorrecte zwemslagen
  • Voor deze functie wordt eerst de cursus Tijdwaarnemer en Jurytafel gevolgd alvorens de bevoegdheid K te verwerven
 • Jury (2 personen per wedstrijd)
  • Controleren de tijden op startbriefjes in combinatie met de volgorde van aankomst. Zoeken er indien nodig diskwalificatie codes bij. Controleren de ingevoerde tijden in de computer en hangen de lijsten met uitslagen op ter inzage van de zwemmers/coaches etc.
  • Voor deze functie wordt eerst de cursus Tijdwaarnemer en dan Jurytafel gevolgd
 • Computer jurytafel (1 persoon)
  • Voert de tijden in in een speciaal computerprogramma aan de hand van de gecontroleerde tijdbriefjes
  • Hiervoor is geen opleiding via de KNZB nodig maar wel affiniteit met een geautomatiseerd systeem

Tijdens de thuiswedstrijden:

Speaker

De speaker zit samen met de voorstart bij de scheidingswand naar het tropisch zwembad. Direct na de juryvergadering ontvangt de speaker het bijgewerkte programma (afgemelde zwemmers zijn er uit gehaald).

 • De speaker opent de wedstrijd met verwelkomen officials, verenigingen, zwemmers en publiek.
 • De speaker roept om
  – programmanummer, programma, serie en baannummer, naam zwemmer, naam vereniging
 • De speaker verzoekt – zo nodig – om stilte voor de start
 • De speaker roept de uitslagen om (3e, 2e en 1e plaats, aan de hand van informatie van de jurytafel) en verzoekt de zwemmers medailles op te komen halen.
 • Na afloop wedstrijd bedankt de speaker officials, verenigingen, zwemmers, publiek en medewerkers.

Briefjeslopers (min. 2x/jr. 2,5uur)

De kaartjes worden opgehaald aan de startzijde van het zwembad.

 • Je begint de kaartjes op te halen bij de kamprechter die niet aan de kant van de scheidsrechter staat. Van deze kamprechter krijg je een groene kaart. Vervolgens loop je langs de startblokken en krijg je/vraag je aan elke tijdwaarnemer het tijdbriefje.
 • Wanneer er op de de groene kaart of tijdbriefjes opmerkingen staan, dan moet je deze kaartjes even laten zien aan de scheidsrechter, deze zal de opmerkingen óf paraferen óf doorstrepen. Van de scheidsrechter zelf krijg je ook nog een groene kaart.
 • Al deze kaarten breng je naar de jurytafel (die staat bij de deuren naar het doelgroepenbad).

Let op, soms wordt er maar 25 meter gezwommen, dan moeten de kaartjes niet aan de startzijde, maar aan de keerzijde van het zwembad opgehaald worden.

Valse startlijn

De valse startlijn bediener zit altijd “paraat” naast de valse startlijn. Bij een valse start laat je de valse start lijn direct neer en zorgt aansluitend dat lijn weer geplaatst wordt.

Entree (min. 2x/jr. 3uur)

 • Zwemmers mogen als eerste (5 minuten voor aanvang inzwemmen) naar binnen. Niet eerder. Vervolgens mag het publiek naar boven.