Contact page

Contact page

Got excited? We would like to contact you to introduce you to the range we have to offer.

Do you want to become a member of our association? Enjoy the swimming activities together with our cozy members and experience the benefits of a lifetime of swimming.

Our club runs on volunteers. You can find out which tasks there are on our volunteer page. Together we keep our association strong!

Meer contactinformatie

Neem contact op met onderstaande coordinatoren voor meer informatie of kijk onder aanbod op onze website.

Heb je vragen over het meedoen aan wedstrijden of de planning:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voor vragen of tips m.b.t. de website kunt u contact opnemen met:

Webmaster – Steven Losekoot info@defuten.nl

De vertrouwenspersoon van de Futen is:
Vertrouwenspersoon – <naam> – vertrouwenspersoon@defuten.nl