ABC-les aanbod en voorwaarden

ABC-les aanbod en voorwaarden

  1. Ik ga akkoord dat mijn kind wordt ingedeeld in een blok tussen 1730-1930 op woensdag
  2. De lessen starten op 6 september en eindigen op 12 juli en in de schoolvakanties wordt er niet gezwommen (40 les dagen in totaal)
  3. Ik begrijp dat AZPC de Futen een vrijwilligersvereniging en ik heb kennis genomen van de statuten en huishoudelijkreglement. Beide staan integraal op de website van De Futen (www.defuten.nl).
  4. Het lidmaatschap kan altijd worden gestart en het eerste kwartaal zal naar rato worden gefactureerd
  5. Het lidmaatschap wordt elk kwartaal automatisch verlengt. Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie gerestitueerd, opzeggen van het lidmaatschap dient via mail te geschieden (abc@defuten.nl) en wel voor het einde van het kwartaal, anders is men weer een vol kwartaal lid
  6. Na het behalen van het zwemdiploma C kunt uw kind uiteraard lid blijven en genieten van ons ander aanbod: waterpolo en wedstrijdzwemmen. Als u zich daarvoor niet aanmeld dan schrijven we uw kind automatisch uit.
  7. U krijgt toegang tot zwemscore leervolgsysteem
  8. Ieder lid wordt automatisch lid van de KNZB
  9. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vermissing van persoonlijke eigendommen en/of bij persoonlijk letsel, opgelopen in het zwembad. Wij verzoeken u uw kind zonder sieraden naar de zwemlessen te laten gaan. Kinderen met lang haar graag een paardenstaart indoen.
  10. Indien door sluiting van het zwembad op feestdagen of door andere bijzondere omstandigheden geen les gegeven kan worden wordt er geen contributie gerestitueerd. Bij verzuim wegens ziekte wordt er eveneens geen contributie gerestitueerd.