Wedstrijd zwemmen

Coördinator thuiswedstrijden

 • Wedstrijdprogramma e.d. laten drukken etc.
 • Startkaarten e.d. printen
 • Verenigingsruimte klaarmaken.
 • Zorgen dat zwemzaal klaargemaakt wordt.
 • Consumpties verzorgen voor jury en coaches.

Coördinator zwemsecretariaat

 • Organisatie van het wedstrijdzwemmen
 • Correspondentie met KNZB, de Kring en andere verenigingen
 • Trainingsrooster maken voor kader
 • Leden uitnodigen voor wedstrijden e.d.
 • Afspraken maken met andere verenigingen
 • Inschrijven wedstrijden en afmelden zwemmers
 • Administratieve afhandeling na afloop wedstrijden
 • Regelen van officials en andere vrijwilligers voor de wedstrijden
 • Vergaderingen Zwemcommissie bijwonen
 • Voorlichting ouders

Coördinator masterszwemmen

 • inschrijvingen voor masterswedstrijden verzorgen met behulp van een geautomatiseerd systeem
 • wedstrijdkalender up to date houden
 • uitslagen bijhouden met behulp van een geautomatiseerd systeem
 • records bijhouden
 • jaarverslag maken
 • informatievoorziening voor nieuwe en bestaande masters

Coördinator open waterzwemmenn

 • Inschrijven deelnemers
 • Bijhouden resultaten - records
 • Jaarverslag
 • Verslag voor mastersbrief

Coördinator jurysamenstelling

Voor een zwemwedstrijd in ons eigen zwembad zijn ca 28 mensen nodig om de wedstrijden te kunnen laten plaatsvinden. De coördinator jurysamenstelling heeft de taak die mensen uit te nodigen. Dit gaat veelal telefonisch of via de mail. De volgende functies dienen bezet te worden:

 • Scheidsrechter
 • Starter
 • Kamprechters (2 personen)
 • Jurytafel (2 personen)
 • Computer jurytafel
 • Tijdwaarnemers/ Keerpuntcommissarissen (12 personen)

Voor alle bovenstaande functies is een opleiding nodig (behalve Computer jurytafel). Dit staat beschreven bij het desbetreffende hoofdstuk. Verder zijn er nodig:

 • Briefjeslopers (2 personen)
 • Speaker (1 persoon)
 • Medailles (1 persoon)


- Er bestaat een lijst van officials en de manier waarop zij benaderd willen worden, hetzij via email persoonlijk, of via de bond (alle officials behalve de tijdwaarnemers).
- Bij veel officiële wedstrijden zijn afspraken gemaakt voor wat betreft tijdwaarnemers. Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen moeten door deze verenigingen 2, 3 of 4 tijdwaarnemers geleverd worden per wedstrijd.
- Voor de andere functies wordt er een beroep gedaan op ouders/verzorgers.
- De uiteindelijke lijst met namen bij de verschillende functies wordt naar de coördinator inschrijvingen wedstrijden gestuurd en komt als voorblad bij het wedstrijdprogramma.

Tijdwaarnemers / keerpuntcommissarissen (min. 2x/jr. 3uur)

 • Jureren bij zwemwedstrijden
 • Voor deze functie moet een cursus worden gedaan van 5 avonden en een examen. Deze cursus wordt eenmaal per jaar (in het najaar) gegeven door de KNZB. De kosten hiervoor worden gedragen door de vereniging
 • De Tijdwaarnemer/Keerpuntcommissaris krijgt een stopwatch in bruikleen van de zwemvereniging
 • Het grote voordeel van het jureren is de nauwe betrokkenheid bij de kinderen en het niet meer op een hete tribune hoeven zitten
 • Eenmaal de bevoegdheid voor deze functie hebbend, kan doorgegaan worden voor Starter, Jurytafel, Kamprechter en Scheidsrechter

Overige juryleden (jurytafel, kamprechters, scheidsrechter etc.) (min. 2x/jr. 3 uur)

 • Scheidsrechter
  • Heeft de verantwoording voor de hele wedstrijd. Is ruim voor de juryvergadering aanwezig
  • Voor deze functie is een behoorlijk lange opleiding nodig. (Eerst cursussen Tijdwaarnemer, Jurytafel en Kamprechter)
 • Starter
  • Geeft het startcommando/fluitsignaal voor de zwemmers
  • Voor deze functie wordt eerst de cursus Tijdwaarnemer (bevoegdheid 4 en 3) gevolgd en vervolgens de cursus Starter (bevoegdheid 2)
 • Kamprechters (2 personen per wedstrijd)
  • Lopen langs het zwembad om de zwemslagen te controleren en om de volgorde van aankomst bij te houden op een groene kaart. Doen voorstellen voor diskwalificatie n.a.v. incorrecte zwemslagen
  • Voor deze functie wordt eerst de cursus Tijdwaarnemer en Jurytafel gevolgd alvorens de bevoegdheid K te verwerven
 • Jury (2 personen per wedstrijd)
  • Controleren de tijden op startbriefjes in combinatie met de volgorde van aankomst. Zoeken er indien nodig diskwalificatie codes bij. Controleren de ingevoerde tijden in de computer en hangen de lijsten met uitslagen op ter inzage van de zwemmers/coaches etc.
  • Voor deze functie wordt eerst de cursus Tijdwaarnemer en dan Jurytafel gevolgd
 • Computer jurytafel (1 persoon)
  • Voert de tijden in in een speciaal computerprogramma aan de hand van de gecontroleerde tijdbriefjes
  • Hiervoor is geen opleiding via de KNZB nodig maar wel affiniteit met een geautomatiseerd systeem

Tijdens de thuiswedstrijden:

Speaker

De speaker zit samen met de voorstart bij de scheidingswand naar het tropisch zwembad. Direct na de juryvergadering ontvangt de speaker het bijgewerkte programma (afgemelde zwemmers zijn er uit gehaald).

 • De speaker opent de wedstrijd met verwelkomen officials, verenigingen, zwemmers en publiek.
 • De speaker roept om
  - programmanummer, programma, serie en baannummer, naam zwemmer, naam vereniging
 • De speaker verzoekt - zo nodig - om stilte voor de start
 • De speaker roept de uitslagen om (3e, 2e en 1e plaats, aan de hand van informatie van de jurytafel) en verzoekt de zwemmers medailles op te komen halen.
 • Na afloop wedstrijd bedankt de speaker officials, verenigingen, zwemmers, publiek en medewerkers.

Briefjeslopers (min. 2x/jr. 2,5uur)

De kaartjes worden opgehaald aan de startzijde van het zwembad.

 • Je begint de kaartjes op te halen bij de kamprechter die niet aan de kant van de scheidsrechter staat. Van deze kamprechter krijg je een groene kaart. Vervolgens loop je langs de startblokken en krijg je/vraag je aan elke tijdwaarnemer het tijdbriefje.
 • Wanneer er op de de groene kaart of tijdbriefjes opmerkingen staan, dan moet je deze kaartjes even laten zien aan de scheidsrechter, deze zal de opmerkingen óf paraferen óf doorstrepen. Van de scheidsrechter zelf krijg je ook nog een groene kaart.
 • Al deze kaarten breng je naar de jurytafel (die staat bij de deuren naar het doelgroepenbad).


Let op, soms wordt er maar 25 meter gezwommen, dan moeten de kaartjes niet aan de startzijde, maar aan de keerzijde van het zwembad opgehaald worden.

Valse startlijn

De valse startlijn bediener zit altijd "paraat" naast de valse startlijn. Bij een valse start laat je de valse start lijn direct neer en zorgt aansluitend dat lijn weer geplaatst wordt.

Entree (min. 2x/jr. 3uur)

 • Zwemmers mogen als eerste (5 minuten voor aanvang inzwemmen) naar binnen. Niet eerder. Vervolgens mag het publiek naar boven.