Bestuur

Algemeen bestuur Amstelveense Zwem & Poloclub "De Futen"

 • Het bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en bestaat uit meerderjarige leden.
 • De voorzitter wordt in functie gekozen en het bestuur verdeelt zelf de overige functies, waaronder die van penningmeester en secretaris.
 • De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Voorzitter

 

Secretaris

 • Onderhouden van contacten
  - met het zwembad
  - Sportraad Amstelveen
  - Andere verenigingen die het bad gebruiken
  - KNZB
  - Kring
 • Aanvragen badwater
 • Aanmelden Kampioenen
 • Post behandelen
 • Emails behandelen
 • Vergaderingen notuleren (ALV en BV)
 • Agenda opstellen voor ALV en BV
 • Opstellen jaarverslag bestuur

Penningmeester

 • Ontvangsten en uitgaven beheren en uitvoeren
 • Financieel verslag maken van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen kalenderjaar
 • Begroting opstellen over de te verwachten inkomsten en uitgaven voor het komend kalenderjaar
 • Doen van contributievoorstel

Vertegenwoordiger wedstrijdzwemmen

 • Woont vergaderingen van het bestuur bij
 • Brengt in wat het wedstrijdzwemmen en WEP aangaat
 • Is lid van de zwemcommissie (gemiddeld 6 vergaderingen per jaar)
 • Zorgt voor de catering voor juryleden en coaches tijdens de zwemwedstrijden

Vertegenwoordiger waterpolo

 • Woont vergaderingen van het bestuur bij
 • Brengt in wat het waterpolo aangaat
 • Is lid van de polocommissie

Vertegenwoordiger ABC zwemmen

 • Woont vergaderingen van het bestuur bij
 • Brengt in wat bij het ABC aangaat
 • Coordineerd het ABC