Geschiedenis

In juni 2022 bestaat Zwem- en Waterpolovereniging 'de Futen' 83 jaar. In die 83 jaar is heel wat gebeurd en veranderd binnen de vereniging, maar altijd zijn zwemmen en waterpolo een onlosmakend onderdeel van de activiteiten gebleven. Voor de oprichting van A.Z. & P.C. de Futen moeten we terug naar het jaar 1939. Een tweetal citaten geven het beste weer hoe de vereniging tot stand kwam. Het eerste is van de heer Boelhouwer (lid van verdienste) en het tweede citaat komt uit de notulen van de oprichtingsvergadering.

"Het was in het oude Poelbad de gewoonte behoorlijk wat tijd op de kant door te brengen. Die tijd bracht je dan door met een groepje geestverwanten, dat vrijwel steeds de zelfde samenstelling had. Er werd dan over allerhande zaken gesproken. Zo kwam ook het waterpolo ter sprake. De heer Koolhaas stelde voor eens een wedstrijd te organiseren. De meesten van ons waren volkomen onkundig van deze edele sport. Niettemin werd het voorstel met enthousiasme begroet. Er werd contact opgenomen met de zwemvereniging van het Oosterbad te Aalsmeer-Oost. En zo werd er een wedstrijd vastgesteld op 20 juni 1939. Je voelt wel dat we dik ingemaakt werden. Maar we hadden het overleeft en waren bovendien zo door het waterpolo gegrepen, dat we prompt na afloop op het grasveldje voor het zwembad tot oprichting van een polo-club overgingen."

"Na enigszins primitieve bestuursverkiezing werd na onderling overleg aan de Vereniging de naam "Futen" gegeven. De contributie werd gesteld op fl 2,50 per seizoen. Tevens werd besloten dan de Commissie van Materieel in samenwerking met de Penningmeester van de geïnde gelden een polobal zouden gaan aanschaffen. En daarmee was de vereniging 'geboren'."

 

Zie ook deze prachtige stukken geleverd door Cas van Leeuwen: foto medaille (lid van verdienste 1964), briefje contributie 1975, historie door Joop Koolhaas (60-jarige bestaan), foto oprichters, foto zweminrichting De Poel.

 

Jaren veertig

Ondanks de bezettingsjaren groeide de vereniging gestaag en werd het wedstrijdzwemmen in het programma opgenomen. Het harde trainen bij de waterpoloërs zorgde voor resultaat, want reeds in 1941 werd het eerste herenteam kampioen van kring Amsterdam en twee jaar later kampioen van de noordcompetitie B-afdeling K.N.Z.B. De vereniging groeide zo snel dat een tweede en derde herenteam en een jeugdzevental gevormd kon worden en ook de zwemploeg mocht de nodige nieuwelingen begroeten. De vrouwen konden bij deze ontwikkelingen niet achterblijven. Begin jaren vijftig bleek er steeds meer animo te ontspan voor het dameswaterpolo, waardoor een leukere en betere competitie ontstond. Het vinden van trainingsruimte bracht echter de nodige problemen met zich mee. Het zwembad in de Poel (Poelbad) werd in de hongerjaren 1944-45 afgebroken en Amstelveen kwam zonder zwembad te zitten. De oplossing werd gevonden toen een gedeelte van de Bosbaan van de gemeente Amsterdam kon worden gehuurd. In de winter werd het zwembad aan de Heiligeweg gebruikt. Pas in 1951 besloot de gemeente een nieuw openluchtzwembad te bouwen. Het 'natuurbad' kwam aan de rand van de Poel te liggen, waar de Poeloever was gesitueerd. In 1967 werd het binnenzwembad het Keerpunt in gebruik genomen.

 

Jaren zestig

Bij het wedstrijdzwemmen zijn de Futen begin jaren zestig zeer succesvol. Er wordt zelfs internationaal gezwommen. Grote namen als Gretta en Ada Kok, Jopie Troost en Erna Loskamp zwemmen in die jaren voor de Futen. Later in de jaren zestig wordt er een discipline bij de Futen gestart die nu helaas niet meer bestaat: het schoonspringen. De bondscoach uit die tijd, Harry Meelhuisen, werd gestrikt om het schoonspringen bij de Futen op te starten. En met succes, binnen enkele jaren stond er een groep springers en springsters die op hoog niveau deelnamen. Het streven was de beste vereniging in Nederland op gebied van schoonspringen te worden. Midden jaren zeventig was het niveau zo hoog, dat er internationale trainingskampen en wedstrijden werden georganiseerd. Edwin en Daphne Jongejans zijn de bekendste springers die in die tijd uitkwamen voor de Futen. Natuurlijk moet het elementaire- en diplomazwemmen niet worden vergeten. De Futen hebben er altijd veel belang aan gehecht dat kinderen op jonge leeftijd al goed te leren zwemmen (diploma's A en B). Voor de jeugd die meer dan het elementaire zwemmen wilde leren bestond de mogelijkheid door te stromen naar het diplomazwemmen. Daar leerden zij de basisbeginselen van de wedstrijdzwemsport, waterpolo en reddingszwemmen, waarna men na een afgelegd examen een diploma in ontvangst kon nemen.

 

Jaren 90 tot heden

Heden ten dage is de Futen de grootste zwemvereniging in Amstelveen. Naast trainingsarbeid staat ook gezelligheid hoog in het vaandel van de Futen en vormt dit het uitgangspunt voor diverse activiteiten. Op het gebied van waterpolo zijn er drie herenteams. Ook de jeugd is goed vertegenwoordigd met teams in de leeftijd vanaf 9 tot 16 jaar. Na een terugval in het begin van de jaren negentig gaat het nu uitstekend met het wedstrijdzwemmen. Er is veel jeugd in deze zwemtak vertegenwoordigd en de slogan 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' gaat hier zeker op. Tevens is er een groep master zwemmers die in landelijke wedstrijden grossieren in medailles. Op de jaarlijkse huldiging van Amstelveense sportkampioenen staan er steevast een aantal Futen Masterszwemmers op het podium. Ook het elementaire- en diplomazwemmen binnen de Futen is nog steeds belangrijk. Er is een enthousiast en gediplomeerd team van ervaren zweminstructeurs en kader. Ieder jaar zwemmen er veel kinderen bij de Futen af die dan trots met hun zwemdiploma op zak aan het wedstrijdzwemmen of waterpolo kunnen beginnen.