ALV uitgesteld

Beste leden, 

Op de 82ste Algemene Ledenvergadering (ALV) in februari vorig jaar stelden we de datum voor nummer 83 op 14 februari 2022. 

Wij hebben de afgelopen weken deze ALV voorbereid. Maar de situatie waarin de vereniging zich bevindt is gecompliceerd, zodat deze voorbereiding onverwacht meer tijd kost. Het blijkt dat we gedetailleerd op onze strategie voor de nabije en verdere toekomst moeten studeren. En dat moet ook financieel doorberekend worden. 

Daarom heeft het bestuur deze week geconcludeerd dat het niet reëel is om twee weken voor de ALV alle noodzakelijke stukken te leveren. En hebben we besloten dat de ALV toch uitgesteld moet worden. 

Het uitstel is kort: graag nodigen wij jullie uit om aan de ALV deel te nemen op maandag 7 maart 2022. De vergadering blijft digitaal en de starttijd blijft 20.00 uur. 

De stukken en de Meet- of Teams-link zullen ruim van tevoren maar uiterlijk op maandag 21 februari op de Drive van De Futen komen te staan. 

Bedankt voor jullie begrip. 

Vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van AZ&PC De Futen 

Arnoud Bijl, 

Secretaris 

*** 

Dear members, 

At the 82th General Members’ Meeting (Algemene Ledenvergadering, ALV) in February last year we set the date for ALV number 83 on 14 February 2022. 

We have been preparing this ALV in the last weeks. However, the club’s current situation is quite complicated. As a consequence the preparations took more time than expected. It turned out that we need to study our strategic options for both short and long term in close detail. Also the financial aspects will have to be calculated securely. 

That is why the Board has concluded this week that is not realistic to try to finalise all necessary documents ultimately two weeks before the ALV is held. So we have decided the ALV will be postponed. 

It is not for long: we would like to invite you to participate in the ALV on Monday 7 March 2022.The meeting will again be digital, its starting time will again be 8 pm. 

The documents and the Meet or Teams link will be put onto the Futen Drive in due time, ultimately on Monday 21 February. 

Thanks for your understanding. 

Kind regards, 

On behalf of the Board of AZ&PC De Futon 

Arnoud Bijl, 

Secretary