Nieuwsbrief

Beste leden en ouders,

We sluiten dit bizarre jaar af met een korte nieuwsbrief. Helaas gaan we nog zeker een paar weken tegemoet zonder dat we kunnen sporten of trainen. We laten zo snel mogelijk weten wanneer er weer getraind kan worden. De zo gewenste competitie met en tegen andere clubs zal jammer genoeg nog wel langer op zich laten wachten.

 

ALV 15 februari 2021 20.00

Om te beginnen: het bestuur heeft besloten de ALV vroeger te houden. We willen de leden graag zo snel mogelijk over de (financiële) resultaten van afgelopen jaar informeren en de wijzigingen voor 2021 presenteren. De datum is maandag 15 februari. Ongetwijfeld moet het weer digitaal. Uiterlijk 1 februari leveren we alle stukken aan. Natuurlijk melden we het als ze online staan.

 

Penningmeester gezocht

We zoeken per direct een penningmeester. Sylvie Toole heeft het afgelopen jaar gedubbeld als penningmeester en lid van de zwemcommissie. De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de financiën. De werkzaamheden bestaan uit het incasseren van de contributie per kwartaal of per jaar. Daarnaast zijn er de betalingen van de rekeningen. De tijdsbesteding wordt geschat op gemiddeld 4 uur in de maand. Het penningmeesterschap is de afgelopen jaren sterk vereenvoudigd en geautomatiseerd. Het inwerken in de functie zal eenvoudig verlopen met twee oud-penningmeesters in het huidige bestuur. Met een nieuwe penningmeester is het bestuur weer compleet. Graag horen wij van geïnteresseerde leden en/of ouders.

 

Zwemcommissieleden

De zwemcommissie heeft afgelopen jaar de nodige wijzigingen ondergaan en nieuwe leden, maar is voor een goede toekomst te dun bezet voor alle ambities. We zoeken dus vrijwilligers die zich erbij willen aansluiten. Het gaat om het organiseren van de wedstrijden: o.a. het indelen en aanmelden van de zwemmers. Graag horen wij van geïnteresseerde leden en/of ouders.

 

 

Trainingstijden

Laatste mededeling: per (hopelijk) 19 januari a.s. is het trainingsrooster voor de woensdagavond voor zwemmen en waterpolo aangepast. De waterpoloërs gaan weer een uur zwemmen en de tijden voor de zwemmers zijn gewijzigd. Kijk hier om het nieuwe rooster te bekijken.

We wensen iedereen een mooie kerst in goede gezondheid, en een heel mooi nieuwjaar waarin we snel weer gewoon onze sport kunnen beoefenen.

Met hartelijke groet,

Het bestuur van AZ&PC De Futen